Wolke Verlag

Internasjonal tittel Wolke Verlag
ISBN-prefiks: 978-3-936
ITAR-kode: 3261
Land: Tyskland
URL: https://www.wolke-verlag.de/musikbuecher/live-[..]
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Ukjent

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere