Видавництво Львівської політехніки

Internasjonal tittel Vydavnitstvo lvivs'koi politechniky
ISBN-prefiks: 978-966-02
ITAR-kode: 3239
Land: Ukraina
URL: http://vlp.com.ua/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 0 - -
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere