Orienta Edizioni

Internasjonal tittel Orienta Edizioni
ISBN-prefiks: 978-88-96467
ITAR-kode: 3223
Land: Italia
URL: http://www.orientaedizioni.it/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 - -
2018 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere