The World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS)

Internasjonal tittel The World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS)
ISBN-prefiks: 978-988-14048
ITAR-kode: 3215
URL: http://www.iaeng.org/WCECS2018/ICCS2018.html
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Ukjent

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 - -
2018 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere