SciKA

Internasjonal tittel SciKA
ISBN-prefiks: 978-989-97433
ITAR-kode: 3204
URL: http://www.centeris.scika.org/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere