Izdatelstvo IMLI RAN

Internasjonal tittel Izdatelstvo IMLI RAN
ISBN-prefiks: 978-5-92080
ITAR-kode: 3146
Land: Russland
URL: http://imli.ru/index.php/redaktsionno-izdatels[..]
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere