Tamesis Books

Internasjonal tittel Tamesis Books
ISBN-prefiks: 978-18556
ITAR-kode: 3140
Land: Storbritannia
URL: https://boydellandbrewer.com/tamesis-books
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere