TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher

Internasjonal tittel TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher
ISBN-prefiks: 978-82-93081
ITAR-kode: 3137
Land: Norge
URL: http://www.toaep.org
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.5 4.5962
2017 1 1.0 1.2869

Logg inn for å kommentere