Walking Tree Publishers

Internasjonal tittel Walking Tree Publishers
ISBN-prefiks: 978-3-905703
ITAR-kode: 3119
Land: Storbritannia
URL: http://www.walking-tree.org/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.0 0.7

Logg inn for å kommentere