Reichert Verlag

Internasjonal tittel Reichert Verlag
ISBN-prefiks: 978-3-95490
ITAR-kode: 3118
Land: Tyskland
URL: https://reichert-verlag.de/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.0 0.7

Logg inn for å kommentere