Dignity Press

Internasjonal tittel Dignity Press
ISBN-prefiks: 978-1-937570
ITAR-kode: 3114
Land: Storbritannia
URL: http://dignitypress.org
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Ukjent

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 - -
2018 0 0.0 0.0
2017 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere