Gorodets

Internasjonal tittel Gorodets
ISBN-prefiks: 978-5-906
ITAR-kode: 3097
Land: Russland
URL: http://gorodets.ru
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Ukjent

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 0 - -
2018 0 0.0 0.0
2017 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere