Kismet Press

Internasjonal tittel Kismet Press
ISBN-prefiks: 978-0-9956
ITAR-kode: 3095
Land: Storbritannia
URL: http://kismet.press
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere