Frame Publishers

Internasjonal tittel Frame Publishers
ISBN-prefiks: 978-94-91727
ITAR-kode: 3083
Land: Nederland
URL: http://www.frameweb.com
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere