I.B.Tauris

Internasjonal tittel I.B.Tauris
ISBN-prefiks: 978-1780
ITAR-kode: 3070
Land: Storbritannia
URL: http://www.ibtauris.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere