I.B. Tauris

Internasjonal tittel I.B. Tauris
ISBN-prefiks: 978-1-780
ITAR-kode: 3070
Land: Storbritannia
URL: http://www.ibtauris.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.0 0.7
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere