Communitá di Bose, Magnano: Edizioni Qiqajon

Internasjonal tittel Monastery of Bose, Magnano: Edition Qiqajon
ISBN-prefiks: 978-88-8227
ITAR-kode: 3069
Land: Italia
URL: https://www.monasterodibose.it/en/edizioni-qiqajon
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere