ISTE

Internasjonal tittel ISTE
ISBN-prefiks: 978-1-786
ITAR-kode: 3064
Land: Storbritannia
URL: http://www.iste.co.uk/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.0 0.7
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere