Wiley-ISTE

Internasjonal tittel Wiley-ISTE
ISBN-prefiks: 978-1-786
ITAR-kode: 3064
Land: USA
URL: http://www.wiley.com/go/iste
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 - -

Logg inn for å kommentere