Wiley-ISTE

Internasjonal tittel Wiley-ISTE
ISBN-prefiks: 978-1-786
ITAR-kode: 3064
Land: USA
URL: http://www.wiley.com/go/iste
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 1.0 0.7
2017 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere