Ekdoseis Kapon, Athen

Internasjonal tittel Kapon editions, Athens
ISBN-prefiks: 978-618-5209
ITAR-kode: 3062
Land: Hellas
URL: http://www.kaponeditions.gr
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.0 0.7
2016 1 0.5 3.5355

Logg inn for å kommentere