Langaa RPCIG

Internasjonal tittel Langaa RPCIG
ISBN-prefiks: 978-9956-76
ITAR-kode: 3058
Land: Kamerun
URL: http://www.langaa-rpcig.net/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere