Langaa RPCIG

Internasjonal tittel Langaa RPCIG
ISBN-prefiks: 978-9956-76
ITAR-kode: 3058
Land: Kamerun
URL: http://www.langaa-rpcig.net/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere