Facet Publishing

Internasjonal tittel Facet Publishing
ISBN-prefiks: 978-1-78330
ITAR-kode: 3015
Land: Storbritannia
URL: http://www.facetpublishing.co.uk
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 - -
2019 1 2.0 1.898
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere