Helbling Verlag

Internasjonal tittel Helbling Verlag
ISBN-prefiks: 978-3-85061
ITAR-kode: 2982
Land: Østerrike
URL: http://www.helbling.at/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Delvis fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 0 - -
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0
2017 0 0.0 0.0
2016 0 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere