Open Book Publishers

Internasjonal tittel Open Book Publishers
ISBN-prefiks: 978-1-7837
978-1-78374
978-1-909254
ITAR-kode: 2702
Land: Storbritannia
URL: https://www.openbookpublishers.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.5 0.495
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere