Hertervig Akademisk

Internasjonal tittel Hertervig Akademisk
ISBN-prefiks: 978-82-8217
ITAR-kode: 1290
Land: Norge
URL: https://www.hertervigforlag.no/forlagshuset-he[..]
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 2.5 2.4749
2016 1 7.1667 20.5233
2015 1 10.0 7.4384
2014 1 7.0 4.9
2013 1 0.0 0.0
2012 1 12.72 19.31
2011 1 2.75 7.3
2010 1 23.25 20.575
2009 1 3.89 10.549
2008 1 4.0 2.8
2007 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere