Portal forlag

Internasjonal tittel Portal forlag
ISBN-prefiks: 978-82-927
ITAR-kode: 1992
Land: Norge
URL: http://www.portalforlag.no
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 35.05 37.7714
2016 1 82.1667 100.8399
2015 1 56.7 64.8398
2014 1 46.5834 67.0084
2013 1 82.5833 87.9083
2012 1 15.0 19.1
2011 1 47.92 42.144
2010 1 2.0 1.4
2009 1 0.0 0.0
2005 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere