Vidarforlaget AS

Internasjonal tittel Vidarforlaget AS
ISBN-prefiks: 978-82-7990
ITAR-kode: 1226
Land: Norge
URL: http://www.vidarforlaget.no/catalog/index.php
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 4.0 15.7
2018 1 16.0 16.1376
2017 1 2.5 10.495
2016 1 26.0 27.0899
2015 1 1.0 5.0
2014 1 20.0 14.0
2013 1 4.0 15.7
2012 1 3.0 6.4
2011 1 4.0 2.8
2010 1 11.0 7.7
2009 1 12.0 8.4
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.25 6.25
2006 1 6.0 4.2
2005 0 0.0 0.0
2005 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere