Brill|Sense

Internasjonal tittel Brill|Sense
ISBN-prefiks: 978-90-77874
ITAR-kode: 1223
Land: Nederland
URL: http://www.sensepublishers.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 0.0 0.0
2017 1 7.6667 6.0399
2016 1 32.1667 28.6703
2015 1 11.6667 20.9865
2014 1 24.1167 16.8817
2013 1 19.25 17.775
2012 1 19.26 13.482
2011 1 8.66 6.062
2010 1 10.32 7.224
2009 1 26.14 18.298
2008 1 14.57 14.499
2007 1 13.5 9.45
2006 1 0.0 0.0
2005 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere