Zed Books

Internasjonal tittel Zed Books
ISBN-prefiks: 978-1-78032
978-1-84277
ITAR-kode: 863
Land: Storbritannia
URL: http://zedbooks.co.uk/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
1 aktive tidsskrift funnet.
  Nivå Tittel  
- Journal of African Marxists

Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 1.0 1.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 2.0 10.0692
2015 2 4.5 6.8206
2014 2 1.125 8.125
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 2.58 2.58
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 1.5 1.5
2007 2 1.0 1.0
2006 1 2.0 5.7
2005 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere