NO EN Logg inn

Universitetsforlaget

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Universitetsforlaget

ISBN-prefiks:

978-82-15

ITAR-kode:

427

Land:

Norge

URL:

http://www.universitetsforlaget.no/

Assosierte tidsskrift  Vis [+]

54 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
2 Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
2 Nordic Journal of Religion and Society
2 Tidsskrift for Rettsvitenskap
1 Arbeiderhistorie
1 Arbeidsrett
1 Beta
1 DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
1 Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur
1 Fokus på familien
1 Heimen - Lokal og regional historie
1 Historisk Tidsskrift (Norge)
1 Jussens venner
1 Kart og plan
1 Kirke og kultur
1 Klinisk Sygepleje
1 Kritisk juss
1 Kunst og kultur
1 Lov og Rett
1 Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
1 Nordic Journal of Arts, Culture and Health
1 Nordic Journal of Digital Literacy
1 Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP)
1 Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning
1 Nordisk sosialt arbeid
1 Nordisk sygeplejeforskning
1 Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU)
1 Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research
1 Norsk Antropologisk Tidsskrift
1 Norsk Filosofisk tidsskrift
1 Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift
1 Norsk Medietidsskrift
1 Norsk museumstidsskrift
1 Norsk pedagogisk tidsskrift
1 Norsk sosiologisk tidsskrift
1 Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift
1 Nytt Norsk Tidsskrift
1 Oslo Law Review
1 Praktisk økonomi & finans
1 Skatterett
1 Studia Musicologica Norvegica
1 Teologisk Tidsskrift
1 Tidsskrift for boligforskning
1 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
1 Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
1 Tidsskrift for omsorgsforskning
1 Tidsskrift for psykisk helsearbeid
1 Tidsskrift for samfunnsforskning
1 Tidsskrift for velferdsforskning
- Naturen
- Norsk Oljerevy
- NOU - Norges offentlige utredninger
- Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
- Rus & samfunn
- Stat og styring

Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 - -
2019 1 374.8738 374.0619
2018 1 270.4654 298.7809
2017 1 244.6333 256.2942
2016 1 298.475 319.3371
2015 1 170.4857 223.4579
2014 1 233.0833 249.1583
2013 1 209.2665 256.9966
2012 1 220.28 255.246
2011 1 175.92 189.794
2010 1 182.51 209.414
2009 1 142.73 216.871
2008 1 199.64 242.5911
2007 1 190.029 240.2193
2006 1 160.21 229.798
2005 1 100.66 160.031
2004 1 93.34 105.156

Logg inn for å kommentere