Unipub forlag

Internasjonal tittel Unipub forlag
ISBN-prefiks: 978-82-7477
ITAR-kode: 320
Land: Norge
URL: http://www.unipub.no/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 27.5 23.55
2011 1 67.33 120.231
2010 1 38.81 70.081
2009 1 91.98 107.386
2008 1 70.5 94.325
2007 1 55.643 83.382
2006 1 49.74 66.337
2005 1 46.77 70.739
2004 1 43.33 51.831

Logg inn for å kommentere