Spartacus

Internasjonal tittel Spartacus
ISBN-prefiks: 978-82-430
ITAR-kode: 74
Land: Norge
URL: http://www.spartacus.no/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 5.5 4.2849
2016 1 16.0 9.8
2015 1 1.0 3.5355
2014 1 0.0 0.0
2013 1 3.3333 6.6333
2012 1 18.49 17.243
2011 1 11.5 18.8
2010 1 5.0 20.7
2009 1 0.5 2.5
2008 1 34.0 28.1
2007 1 4.0 7.1
2006 1 16.0 19.8
2005 1 13.17 11.694
2004 1 44.48 35.436

Logg inn for å kommentere