Slavica Publishers

Internasjonal tittel Slavica Publishers
ISBN-prefiks: 978-0-89357
ITAR-kode: 421
Land: USA
URL: http://www.slavica.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 - -
2018 1 1.0 0.7
2017 1 4.0 2.8
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 0.7
2014 1 0.0 0.0
2013 1 1.0 5.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 2.0 1.4
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.0 0.7
2005 1 0.0 0.0
2004 1 1.0 0.7

Logg inn for å kommentere