Det Norske Samlaget

Internasjonal tittel Det Norske Samlaget
ISBN-prefiks: 978-82-521
ITAR-kode: 68
Land: Norge
URL: http://www.samlaget.no/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
2 aktive tidsskrift funnet.
  Nivå Tittel  
1 Norsk Litterær Årbok
- Syn og Segn

Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 1.0 5.0
2018 1 12.5 22.0849
2017 1 41.0 39.7624
2016 1 29.0 46.1
2015 1 26.0 35.4
2014 1 3.0 6.4
2013 1 32.0 26.7
2012 1 45.0 48.7
2011 1 37.0 38.8
2010 1 2.0 10.0
2009 1 45.98 38.636
2008 1 32.0 43.9
2007 1 32.0 39.6
2006 1 21.5 43.0
2005 1 37.82 40.75
2004 1 11.0 16.3

Logg inn for å kommentere