Brill|Rodopi

Internasjonal tittel Brill|Rodopi
ISBN-prefiks: 978-90-420
ITAR-kode: 382
Land: Nederland
URL: http://www.rodopi.nl/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 2.0 2.0
2014 2 8.5 22.5
2013 2 5.0 5.0
2012 2 6.0 6.0
2011 2 7.0 13.0
2010 2 8.5 22.5
2009 2 2.0 2.0
2008 2 1.0 8.0
2007 2 8.33 8.33
2006 2 3.0 10.0
2005 2 2.0 2.0
2004 2 7.75 7.75

Logg inn for å kommentere