Peeters Publishers

Internasjonal tittel Peeters Publishers
ISBN-prefiks: 978-90-429
ITAR-kode: 415
Land: Belgia
URL: http://www.peeters-leuven.be
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2 - -
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 10.375 18.3319
2018 2 2.0 9.0
2017 2 7.0 14.0
2016 2 1.5 1.9192
2015 2 2.3333 2.7506
2014 2 5.5 12.5
2013 2 7.0 7.0
2012 2 1.0 1.0
2011 2 1.0 1.0
2010 2 2.33 4.64
2009 2 1.0 1.0
2008 2 2.0 2.0
2007 2 1.0 1.0
2006 2 4.0 4.0
2005 2 1.0 1.0
2004 2 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere