Nomos

Internasjonal tittel Nomos
ISBN-prefiks: 978-3-8329
978-3-8487
ITAR-kode: 412
Land: Tyskland
URL: http://www.nomos.de
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 - -
2019 1 2.0 5.7
2018 1 29.9667 22.7701
2017 1 6.5833 9.4804
2016 1 9.1667 14.0727
2015 1 9.5 7.2334
2014 1 5.0 3.5
2013 1 2.5 1.75
2012 1 2.83 1.981
2011 1 0.0 0.0
2010 1 4.75 3.325
2009 1 3.83 4.1
2008 1 1.5 1.05
2007 1 6.5 4.55
2006 1 1.5 1.05
2005 1 1.0 0.7
2004 1 2.0 1.4

Logg inn for å kommentere