Multilingual Matters

Internasjonal tittel Multilingual Matters
ISBN-prefiks: 978-0-905028
ITAR-kode: 260
Land: Storbritannia
URL: http://www.multilingualmatters.co.uk/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 3.3 4.7674
2018 2 3.3333 4.589
2017 2 7.0 7.7321
2016 2 3.5 3.7071
2015 2 1.0 1.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 3.2 3.2
2011 2 0.0 0.0
2010 2 9.75 9.75
2009 2 2.0 2.0
2008 2 1.0 1.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 1.0 1.0
2004 2 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere