De Gruyter Mouton

Internasjonal tittel De Gruyter Mouton
ISBN-prefiks: 978-0-89925
ITAR-kode: 22
Land: Tyskland
URL: https://www.degruyter.com/page/degruyter-mouton
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 9.4583 11.5846
2018 2 1.5 1.9192
2017 2 1.8333 2.6698
2016 2 4.0 14.3137
2015 2 5.5833 13.2274
2014 2 6.0 6.0
2013 2 6.0 6.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 10.31 10.31
2010 2 6.5 6.5
2009 2 0.0 0.0
2008 2 5.0 5.0
2007 2 6.0 6.0
2006 2 2.5 9.5
2005 2 1.34 8.34
2004 2 2.0 2.0

Logg inn for å kommentere