Misjonshøgskolens forlag

Internasjonal tittel Misjonshøgskolens forlag
ISBN-prefiks: 978-82-7721
ITAR-kode: 259
Land: Norge
URL: http://www.mhs.no/index.shtml
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 0 - -
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0
2017 0 0.0 0.0
2016 0 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
2013 0 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 0 1.0 0.7
2005 1 4.0 2.8
2004 1 1.0 5.0

Logg inn for å kommentere