Brill Nijhoff

Internasjonal tittel Brill Nijhoff
ISBN-prefiks: 978-0-412
ITAR-kode: 402
Land: Nederland
URL: http://www.brill.com/about/imprints/brill-nijhoff
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 2 - -
2019 2 - -
2018 2 3.5 3.9192
2017 2 3.5 17.6271
2016 2 8.0 22.8385
2015 2 8.0 8.0
2014 2 2.0 2.0
2013 2 5.0 33.0
2012 2 3.0 3.0
2011 2 10.0 10.0
2010 2 3.0 10.0
2009 2 3.0 17.0
2008 2 4.0 4.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 2.99 16.92
2005 2 8.0 15.0
2004 2 0.0 0.0

Kommentar fra NSD

Skiftet navn fra Martinus Nijhoff Publishers til Brill Nijhoff i 2013, se: http://www.brill.com/about/imprints/martinus-nijhoff-publishers/change-martinus-nijhoff-imprint

Logg inn for å kommentere