Maney Publishing

Internasjonal tittel Maney Publishing
ISBN-prefiks: 978-0-901286
978-1-906540
978-1-907322
ITAR-kode: 7
Land: Storbritannia
URL: http://www.maney.co.uk/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2017 1 - -
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.3333 0.2333
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.0 0.7
2007 1 2.0 1.4
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 1.0 0.7

Logg inn for å kommentere