Macmillan Publishers Ltd.

Internasjonal tittel Macmillan Publishers Ltd.
ISBN-prefiks: 978-1-4039
ITAR-kode: 407
Land: Storbritannia
URL: http://www.macmillan.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 1.0 0.7
2017 1 4.0 2.8
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.5 1.05
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 1.0 0.7
2008 1 0.0 0.0
2007 1 8.77 6.139
2006 1 3.0 1.4
2005 1 13.16 9.037
2004 2 26.227 40.227

Logg inn for å kommentere