Kluwer Law International

Internasjonal tittel Kluwer Law International
ISBN-prefiks: 978-90-411
ITAR-kode: 228
Land: Nederland
URL: http://www.kluwerlawonline.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.5 0.9192
2017 2 1.0 1.0
2016 2 1.0 8.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 2.0 16.0
2009 2 2.0 9.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 3.0 3.0
2006 2 2.0 2.0
2005 2 2.0 2.0
2004 2 2.0 9.0

Logg inn for å kommentere