Berghahn Books

Internasjonal tittel Berghahn Books
ISBN-prefiks: 978-0-436
978-1-84545
ITAR-kode: 104
Land: USA
URL: http://www.berghahnbooks.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 16.6667 31.5689
2018 2 23.0 38.4648
2017 2 13.0 40.0259
2016 2 7.8333 23.9066
2015 2 29.5 36.9192
2014 2 28.1666 38.6666
2013 2 14.8333 21.8333
2012 2 6.25 20.25
2011 2 18.83 36.33
2010 2 15.75 33.25
2009 2 14.0 35.0
2008 2 12.83 36.14
2007 2 11.5 22.0
2006 2 1.5 8.5
2005 2 4.5 4.5
2004 2 3.0 3.0

Logg inn for å kommentere