Berg Publishers

Internasjonal tittel Berg Publishers
ISBN-prefiks: 978-0-85496
ITAR-kode: 103
Land: Storbritannia
URL: http://NA
Nedlagt: 2013
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 1.0 1.0
2012 2 4.41 4.33
2011 2 1.0 1.0
2010 2 1.5 8.5
2009 2 2.0 2.0
2008 2 0.5 0.5
2007 2 3.0 10.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 4.5 11.5
2004 2 3.0 3.0

Logg inn for å kommentere