Akribe Forlag

Internasjonal tittel Akribe Forlag
ISBN-prefiks: 978-82-91447
ITAR-kode: 398
Land: Norge
URL: http://www.akribe.no/
Nedlagt: 2016
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 8.33 14.431
2011 1 1.0 5.0
2010 1 1.0 5.0
2009 1 8.0 7.75
2008 1 0.0 0.0
2007 1 18.417 12.5979
2006 1 0.0 0.0
2005 1 2.0 10.0
2004 1 3.0 2.1

Logg inn for å kommentere