Acton Publishers

Internasjonal tittel Acton Publishers
ISBN-prefiks: 978-9966-888
ITAR-kode: 396
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 - -
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.0 5.0
2007 1 3.0 2.1
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere