Praeger

Internasjonal tittel Praeger
ISBN-prefiks: 978-0-275
ITAR-kode: 671
Land: USA
URL: http://www.greenwood.com/praeger.aspx
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 0.3333 0.7506
2018 2 2.0 9.0
2017 2 2.0 2.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.3333 0.65
2014 2 1.0 1.0
2013 2 0.25 0.25
2012 2 2.0 2.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 6.0 20.0
2009 2 5.33 12.33
2008 2 1.0 1.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 1.67 12.17
2005 2 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere