Gyldendal Akademisk

Internasjonal tittel Gyldendal Akademisk
ISBN-prefiks: 978-82-05
978-82-054
ITAR-kode: 180
Land: Norge
URL: http://www.gyldendal.no/akademisk/default.asp
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 - -
2017 1 136.1417 143.3078
2016 1 174.9444 149.9453
2015 1 79.25 76.987
2014 1 161.0833 148.2333
2013 1 94.6664 117.1665
2012 1 109.33 117.381
2011 1 135.91 143.168
2010 1 163.41 149.881
2009 1 122.95 141.922
2008 1 144.14 165.398
2007 1 127.58 121.556
2006 1 83.943 100.342
2005 1 95.03 146.528
2004 1 52.486 68.9902

Kommentar fra NSD

Gyldendal Akademisk, Gyldendal Litteratur og Gyldendal Juridisk slås sammen til Gyldendal Norsk Forlag.

Logg inn for å kommentere