Jessica Kingsley Publishers

Internasjonal tittel Jessica Kingsley Publishers
ISBN-prefiks: 978-1-85302
978-1-84905
ITAR-kode: 667
Land: Storbritannia
URL: http://www.jkp.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 2.1667 0.495
2016 1 2.0 0.0
2015 1 1.0 0.7
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 1.5 1.05
2008 1 1.0 0.7
2007 1 1.0 0.7
2006 1 1.0 0.7
2005 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere