James Currey Publishers

Internasjonal tittel James Currey Publishers
ISBN-prefiks: 978-0-85255
ITAR-kode: 666
Land: Storbritannia
URL: http://www.jamescurrey.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 2 - -
2017 2 - -
2016 2 2.0 2.0
2015 2 1.0 8.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 3.32 10.32
2008 2 8.273 8.273
2007 2 6.0 6.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere